Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką resortu oświaty, działającą na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz powiatu rybnickiego.

Prowadzimy działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną i doradczą w środowiskach wychowujących dzieci i młodzież.

Jesteśmy placówką publiczną, a korzystanie z usług naszych specjalistów jest dobrowolne i nieodpłatne.

Zapraszamy do kontaktu online z naszymi specjalistami. Jest to forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wyślij do nas wiadomość.

Zapraszamy do kontaktu online z naszymi specjalistami. Jest to forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wyślij do nas wiadomość.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką działającą na terenie Powiatu Rybnickiego, siedziba główna mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku, ul. 3 Maja 31. 

Prowadzimy działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną i doradczą w środowiskach wychowujących dzieci i młodzież.

Jesteśmy placówką publiczną, a korzystanie z usług naszych specjalistów jest dobrowolne i nieodpłatne.

Aktualności

W tej zakładce można znaleźć informacje na temat aktualnych działań prowadzonych w środowisku oraz na terenie poradni

Trudności w nauce

Mogą być uogólnione i obejmować trudności w nauce wielu przedmiotów np. przedmiotów ścisłych lub humanistycznych, mogą też mieć charakter specyficznych trudności w uczeniu się – dysleksji rozwojowej. Tu wyróżnić możemy:

 • trudności w czytaniu (dysleksja),
 • trudności w kształtnym pisaniu (dysgrafia),
 • trudności w pisaniu – popełnianie błędów ortograficznych mimo znajomości zasad pisowni (dysortografia)
 • trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia).

Jeśli zauważasz u dziecka jakiekolwiek problemy z nauką warto zwrócić się o pomoc do nas – na poradę lub diagnozę przyczyn trudności szkolnych.

Problemy emocjonalne

Emocje – część naszego życia, niepozornie wpływająca na każdy jego aspekt. Już w dzieciństwie kształtują się utrzymujące się przez całe życie skłonności emocjonalno-społeczne. Choć każde dziecko rozwija się w swoim tempie i w większości przypadków rodzice nie mają powodów do zmartwień, to  niekiedy dzieci (młodzi ludzie) odbiegają od swoich rówieśników i doświadczają dużych trudności sami z sobą i w interakcjach z innymi ludźmi. Wtedy warto zwrócić się po pomoc w rozpoznaniu przyczyn i znalezieniu sposobów wsparcia – chętnie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem w tym obszarze

Zaburzenia mowy

Świadczymy usługi dla dzieci i młodzieży z zakresu diagnozy i terapii mowy. Dbamy o prawidłowy rozwój mowy we wszystkich podsystemach języka, czyli rozwijamy prawidłową artykulację głosek, słownictwo i gramatykę. Specjalizujemy się w kształtowaniu, rozwijaniu sprawności językowej i komunikacji oraz usuwaniu wad i korygowaniu zaburzeń w mowie. Prowadzimy terapię indywidualną dla dzieci:

 • niemówiących,
 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z niepłynnością mowy,
 •  z wadami wymowy,
 •  z zaburzeniami w mowie wynikającymi z niedokształcenia w mowie o charakterze afazji, z niedosłuchu, z autyzmu, z Zespołu Aspergera, z niepełnosprawności intelektualnej,
 • z trudnościami w czytaniu i pisaniu,

Zapraszamy Rodziców, którzy mają wątpliwości czy mowa ich dziecka rozwija się prawidłowo do kontaktu z Poradnią.

Problemy sensoryczne

Integracja sensoryczna (SI) to zdolność do zbierania i selekcjonowania informacji (bodźców) pochodzących  z otaczającego środowiska oraz z własnego ciała. Wszystko to dzieje się automatycznie w ośrodkowym układzie nerwowym. Integracja sensoryczna rozpoczyna się już w okresie płodowym i trwa do około 7 r. życia. Brak umiejętności, które powinny rozwinąć się w kolejnych stadiach rozwojowych, powoduje trudności w funkcjonowaniu dziecka i w jego zachowaniu.

Trudności w nauce

Mogą być uogólnione i obejmować trudności w nauce wielu przedmiotów np. przedmiotów ścisłych lub humanistycznych, mogą też mieć charakter specyficznych trudności w uczeniu się – dysleksji rozwojowej. Tu wyróżnić możemy:

 • trudności w czytaniu (dysleksja),
 • trudności w kształtnym pisaniu (dysgrafia),
 • trudności w pisaniu – popełnianie błędów ortograficznych mimo znajomości zasad pisowni (dysortografia)
 • trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia).

Jeśli zauważasz u dziecka jakiekolwiek problemy z nauką warto zwrócić się o pomoc do nas – na poradę lub diagnozę przyczyn trudności szkolnych.

Problemy emocjonalne

Emocje – część naszego życia, niepozornie wpływająca na każdy jego aspekt. Już w dzieciństwie kształtują się utrzymujące się przez całe życie skłonności emocjonalno-społeczne. Choć każde dziecko rozwija się w swoim tempie i w większości przypadków rodzice nie mają powodów do zmartwień, to  niekiedy dzieci (młodzi ludzie) odbiegają od swoich rówieśników i doświadczają dużych trudności sami z sobą i w interakcjach z innymi ludźmi. Wtedy warto zwrócić się po pomoc w rozpoznaniu przyczyn i znalezieniu sposobów wsparcia – chętnie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem w tym obszarze

Zaburzenia mowy

Świadczymy usługi dla dzieci i młodzieży z zakresu diagnozy i terapii mowy. Dbamy o prawidłowy rozwój mowy we wszystkich podsystemach języka, czyli rozwijamy prawidłową artykulację głosek, słownictwo i gramatykę. Specjalizujemy się w kształtowaniu, rozwijaniu sprawności językowej i komunikacji oraz usuwaniu wad i korygowaniu zaburzeń w mowie. Prowadzimy terapię indywidualną dla dzieci:

 • niemówiących,
 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z niepłynnością mowy,
 •  z wadami wymowy,
 •  z zaburzeniami w mowie wynikającymi z niedokształcenia w mowie o charakterze afazji, z niedosłuchu, z autyzmu, z Zespołu Aspergera, z niepełnosprawności intelektualnej,
 • z trudnościami w czytaniu i pisaniu,

Zapraszamy Rodziców, którzy mają wątpliwości czy mowa ich dziecka rozwija się prawidłowo do kontaktu z Poradnią.

Problemy sensoryczne

Integracja sensoryczna (SI) to zdolność do zbierania i selekcjonowania informacji (bodźców) pochodzących  z otaczającego środowiska oraz z własnego ciała. Wszystko to dzieje się automatycznie w ośrodkowym układzie nerwowym. Integracja sensoryczna rozpoczyna się już w okresie płodowym i trwa do około 7 r. życia. Brak umiejętności, które powinny rozwinąć się w kolejnych stadiach rozwojowych, powoduje trudności w funkcjonowaniu dziecka i w jego zachowaniu.

Warsztaty

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą warsztatową na bieżący rok szkolny.

Ręce w kółku

Nasza Historia

Początek działalności poradni na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – to rok 1983, kiedy to od wiosny tego roku powstała filia Poradniadni Wychowawczo-Zawodowej w Knurowie. O uruchomienie filii starał się ówczesny inspektor Oświaty i Wychowania w Czerwionce mgr Marian Faberski. Kierownika filii powołano mgr Marię Grzegorzyca, która organizowała jej funkcjonowanie.

Jak do nas trafić?

Zamknij
Skip to content