Często zadawane pytania 1. Dlaczego tak rzadko odbywają się zajęcia np. logopedyczne lub terapeutyczne?
  Częstotliwość zajęć wynika ze specyfiki pracy Poradni, jak również ze stale zwiększającą się liczbą dzieci zgłaszanych na terapię. Należy podkreślić, iż każdorazowo rodzic otrzymuje ćwiczenia do stałej, systematycznej pracy w domu i głównie takie oddziaływania przynoszą oczekiwany efekt. W przypadku dzieci i uczniów, u których problem jest złożony pogłębiamy diagnozę i często w efekcie wydajemy opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z zalecanymi formami pomocy na terenie przedszkola lub szkoły.

 2. Dlaczego są tak odległe terminy jeśli chodzi o diagnozę?
  Terminy ustalane są na bieżąco, co również wynika  ze specyfiki pracy Poradni, zdarza się, że są one odległe, wraz ze stale zwiększającą się liczbą dzieci zgłaszanych.

 3. Dlaczego jest tak trudno dostać się do psychologa?
  Obecnie nie ma problemu z wizytą u psychologa, jednak należy podkreślić, iż rzadko wizyta u psychologa kończy się na jednorazowej poradzie, stąd może się zdarzyć, iż w danej chwili trzeba poczekać na kolejne spotkanie. W tym zakresie jest to sprawa indywidualna, do ustalenia.

 4. Czy szkoła może szybciej załatwić termin badania niż rodzic?
  W uzasadnionych i pilnych przypadkach są ustalane terminy na tzw. cito. Przypominamy, że szkoła nie ustala i nie pośredniczy w ustalaniu terminów, chyba, że w porozumieniu z rodzicami. Zgodnie z rozporządzeniem o pomocy psychologiczno-pedagogicznej do czasu uzyskania opinii z Poradnia szkoła jest zobowiązana do zapewnienia pomocy w ramach bieżącej pracy z uczniem.

 5. Jak rozumieć zalecenia poradni zawarte w opinii lub orzeczeniu (problemy rodziców z interpretacją)?
  Jesteśmy do dyspozycji rodziców w zakresie analizy zaleceń z opinii czy orzeczeń, każdy z pracowników Poradni ma ustalony termin na konsultacje i wtedy proponujemy skorzystać z porady, optymalnie po potwierdzeniu telefonicznym. W tym zakresie liczymy również na bieżące wyjaśnianie rodzicom sformułowań przez specjalistów szkolnych.

 6. Jakie terapie są prowadzone w PPP?
  Terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, SI, TUS, terapia ręki,

 7. Jak pracować nad koncentracją i  uwagą dzieci?


Zamknij
Skip to content