Dla Dyrektorów Przedszkoli i Szkół

Interwencje kryzysowe – w sytuacjach kryzysu:  uczeń – nauczyciel, nauczyciel – dyrektor, rodzic – szkoła, oraz rodzinnego.

Systemową współpracę z różnymi podmiotami na rzecz dziecka ( na wniosek rodziców bądź opiekunów prawnych) – staramy się całościowo patrzeć na problemy  i rozwiązywać je na wszystkich płaszczyznach.

Close Menu