Dla Dzieci i Młodzieży

Diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, diagnozę SI oraz badania przesiewowe słuchu – diagnoza indywidualna z reguły odbywa się na terenie Poradni (w uzasadnionych przypadkach, z uwagi na stan zdrowia diagnoza może zostać przeprowadzona w domu rodzinnym dziecka); diagnoza przesiewowa logopedyczna przeprowadzana jest na terenie przedszkoli.

Terapię indywidualną psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, SI

Terapię grupową dla dzieci – ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,  (na terenie PPP), z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania (na terenie PPP lub na terenie szkoły, w zależności od sytuacji)

Warsztaty na terenie przedszkoli i szkół dla grup i klas – psychoedukacyjne, integracyjne, antystresowe, rozwijające zdolności indywidualne dla uczniów zdolnych, z zakresu orientacji zawodowej.

Zamknij
Skip to content