Dla Rodziców

Konsultacje indywidualne – przed i po badaniach oraz na prośbę  rodziców

Terapię indywidualną rodzin – spotkania odbywają się na terenie PPP,
w uzasadnionych przypadkach jest możliwość przeprowadzania terapii w domu rodzinnym)

Zajęcia psychoedukacyjne, pogadanki, prelekcje, warsztaty – w zależności od potrzeb

Grupy wsparcia – dla rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze, dla rodziców dzieci przedszkolnych – zapobieganie zachowaniom agresywnym, dla rodziców dzieci zdolnych, dla rodziców dzieci dyslektycznych – psychoprofilaktyka dysleksji

Zamknij
Skip to content