Konferencja „Oswoić Autyzm”

,,Oswoić autyzm”

 

16 maj 2019 roku

CKE w Czerwionce -Leszczynach ul.3 Maja 36D

 

 

Program Konferencji

 

9.00 –  mgr Agnieszka Wilk „Diagnoza i terapia małego dziecka z autyzmem – studium przypadku”.

10.00 – mgr Justyna Piontek „W poszukiwaniu „szczeliny” do twórczej edukacji wyjątkowych dzieci”.

11.00 – mgr Krystyna Sacher-Szafrańska „Niemożliwe staje się realne. Studium przypadku dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi”.

Zapraszam
Dyrektorów Szkół Podstawowych i Przedszkoli, pedagogów, terapeutów, nauczycieli
wspomagających, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zaburzeń
autystycznych 16 maja 2019 r. (czwartek) w godzinach od 9.00 do 12.00 do
udziału w konferencji na temat pracy, diagnozy i terapii z dzieckiem z Zespołem
Aspergera i Autyzmem w ramach Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych.

 Konferencja odbędzie się w CKE w
Czerwionce-Leszczynach na ul.3 Maja 36D, w ramach sieci wsparcia szkół i
placówek oświatowych.


Cele konferencji:

-popularyzacja wiedzy na temat
autyzmu w środowisku lokalnym,

-stworzenie przestrzeni do
dyskusji, wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego terapeutów,
nauczycieli, pedagogów, rodziców,

-szerzenie wiedzy na temat
efektywności zastosowania komunikacji alternatywnej i wspomagającej (ACC) w
zaburzeniach komunikacji typu autystycznego,

-udzielanie merytorycznego i
praktycznego wsparcia rodzicom i innym osobom pracującym z dziećmi dotkniętymi
całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Prosimy o zgłoszenia drogą
elektroniczną z dopiskiem ,,konferencja Autyzm” na adres: ppp@powiatrybnicki.pl
do 10.05.2019r.

Ze względu na ograniczoną liczbę
miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Z poważaniem

Dyrektor PPP

mgr Marzena Kulig

Zamknij
Skip to content