Serdecznie zapraszamy na konferencję

ZROZUMIEĆ DZIECKO Z ADHD

Konferencja organizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Czerwionce-Leszczynach pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Rybnickiego Pana Damiana Mrowca i Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Pana Wiesława Janiszewskiego

29 marca 2019r. (piątek) godz. 9.00

w Centrum Kulturalno – Edukacyjnym

w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3-go Maja 36D

Konferencja dedykowana jest pedagogom, psychologom, nauczycielom, wychowawcom i rodzicom oraz wszystkim zainteresowanym tematyką zespołu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi.

Tematyka konferencji:

 • diagnoza ADHD
 • funkcjonowanie dziecka z ADHD w szkole i domu
 • pomoc dziecku z ADHD – postępowanie terapeutyczne, metody pracy w szkole i domu

Mamy nadzieję, że nasza konferencja zainspiruje Państwa do dyskusji oraz wymiany doświadczeń na temat postępowania z dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Przede wszystkim zaś chcemy, by była okazją do zdobycia nowej wiedzy na temat funkcjonowania dzieci z ADHD oraz wyposażyła w praktyczne wskazówki do pracy z nimi.
Prosimy o zgłoszenia drogą elektroniczną z dopiskiem ,,konferencja ADHD” na adres: ppp@powiatrybnicki.pl do 27.03.2019r.


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Z poważaniem

Dyrektor PPP

mgr Marzena Kulig

Prelegenci na konferencji:

 • Magdalena Skotnicka-Chaberek

Dr n.med, lekarz, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny i certyfikowany superwizor-dydaktyk terapii poznawczo-behawioralnej. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, brała udział w projektach badawczych opracowujących narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne. Współpracuje z programem Trakt niosącym pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych. Jest założycielem i „szefem” Centrum Neurorehabilitacji. Obszarem jej specjalizacji psychoterapeutycznej są problemy osób i ich rodzin dotkniętych: ADHD, całościowymi zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami centralnego układu nerwowego oraz zaburzeniami psychicznymi występującymi w przebiegu rzadkich chorób o podłożu genetycznym. Jest współautorką książek i licznych artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych poświęconych ADHD, diagnostyce psychologicznej, neurorehabilitacji i psychoterapii.

 • Bartłomiej Taurogiński

Lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży. Uczestnik całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w ujęciu systemowo-psychodynamicznym, Zajmuje się diagnozowaniem zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, leczeniem farmakologicznym, psychoedukacją, prowadzi terapię indywidualną dla dzieci i młodzieży oraz terapię rodzinną.

 • Maria Kudroń

Pedagog, prowadzi terapię wspierającą dla dzieci na duńskich klockach bObles – projekt ZWIERZĄTKOWO. Posiada dyplom szkolenia autorskiego programu „Miasteczko” pomagającemu dzieciom w kontaktach z rówieśnikami. Stworzyła program placówki pedagogiczno-edukacyjnej i nadzorowała pracę instruktorów w jednym z pierwszych w Krakowie klubów dla rodziców i dzieci. Pracowała przy projekcie wspierającym rodziców w kryzysie oraz współpracowała przy projekcie „Macierzyństwo bez lukru”. Jest wiceprezesem fundacji Krakowska Grupa Wsparcia dla Rodziców. Autorka projektów filmowych poświęconych tematyce rodziny i jej zdrowia.

 • Anna Payne

Pedagog, psychoterapeutką, nauczycielką i instruktorką młodzieży i dorosłych. Prowadzi grupową terapię wspierającą dla dzieci na duńskich klockach bObles – ZWIERZĄTKOWO. Ukończyła całościowe szkolenie „Terapia grupowa dzieci w oparciu o autorski program Miasteczko”. Współtworzy i realizuje projekty edukacyjne, także międzynarodowe, skierowane do osób dorosłych i starszych, obejmujące również zagadnienia profilaktyki i higieny zdrowia psychicznego. Prowadzi terapię dzieci, dorosłych, seniorów, par i rodzin.

 • Justyna Kokot

psycholog, psycholog transportu, pedagog, doradca zawodowy, coach, wykładowca, prelegent. Współprowadzi Niepubliczną Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Rybniku oraz Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr. Współpracuje z Fundacją In Corpore od 2014 roku. Zajmuje się diagnostyką oraz poradnictwem indywidualnym i grupowym. Od 2016 r. wdraża na rynek polski innowacyjny test MOXO wspomagający diagnozę zaburzeń uwagi, w tym ADHD.

 • Katarzyna Rychetsky

Pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta. National Director For Poland metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena – IAS , terapeutka Bilateralnej Integracji i trenerka tej metody. Organizuję szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe dla pedagogów, terapeutów oraz nauczycieli. Obecnie prowadzi Centrum Metody Johansen – IAS i Centrum Wspomagania Rozwoju Dobry Start. Przez wiele lat była pracownikiem Prywatnej Kliniki Lekarskiej w Niemczech. Pracowała także w Akademii Medycznej w Warszawie i w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.

 • Martin Rychetsky

Terapeuta pracujący z dziećmi z problemami w nauce, terapeuta metody bilateralnej integracji, trener metody bilateralnej integracji, superwizor metody indywidualnej stymulacji słuchu JIAS, Certyfikowany Specjalista Autyzmu ( Niemcy 2014) – prestiżowy kurs kształcący specjalistów w zakresie diagnozy i terapii autyzmu. Obecnie prowadzi Rychetsky Optical.

 • Ryszard Chłopek
certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pełni funkcję kierownika Ośrodka Terapii Rodzin i Par w Gliwicach.
Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz rodzinną i małżeńską. Pracował między innymi w: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach, Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, oddziale psychiatrycznym i poradni przyszpitalnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku oraz jako biegły psycholog sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach.

 • Krystyna Krzakowska
Psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży. Prowadzi również terapie rodzin. Współpracuje z nauczycielami, pedagogami szkół. W swojej pracy zajmuje się również tematyką zespołu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi.

Program konferencji

9.00 – 9.15

Otwarcie konferencji i przywitanie zaproszonych gości.

Marzena Kulig – Dyrektor PPP

9.15 – 10.15

Czym jest ADHD, ADD – diagnoza dziecka, leczenie farmakologiczne, ADHD a Zespół Aspergera.

Bartłomiej Taurogiński – psychiatra dziecięcy

10.15 – 10.45

Test Moxo jako narządzie wspomagające diagnozę             i terapię zaburzeń uwagi, w tym ADHD.

Justyna Kokot – psycholog, pedagog

Fundacja In Corpore

10.45 – 11.15

Świat dziecka z ADHD .

Justyna Kokot – psycholog, pedagog Fundacja In Corpore

11.15 – 11.45

Przerwa kawowa

 

11.45 – 12.45

Postępowanie terapeutyczne – praktyczne wskazówki postępowania z dzieckiem z ADHD w szkole i w domu.

Magdalena Skotnicka-Chaberek – psycholog, lekarz, psychoterapeuta

12.45 – 13.15

Bilateralna Integracja – znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży.

Katarzyna Rychetsky – pedagog, terapeuta i Martin Rychetsky – terapeuta

13.15 – 13.45

Terapia wspierająca dla dzieci na duńskich klockach bObles – Zwierzątkowo.

Maria Kudroń –  pedagog,

Anna Payne – pedagog, psychoterapeuta

13.45 – 14.15

Praca z rodziną dzieci z ADHD.

Ryszard Chłopek – psychoterapeuta

14.15 – 14.45

Rola PPP w diagnozie i terapii dziecka z ADHD, studium przypadku.

Krystyna Krzakowska – psycholog

14.45 – 15.00

Podsumowanie, zakończenie konferencji.

 

Zamknij
Skip to content