Zrozumieć Dziecko z ADHD

Zrozumieć Dziecko z ADHD

„Zrozumieć dziecko z ADHD” konferencja zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Czerwionce-Leszczynach

W dniu 29 marca 2019r.  w CKE odbyła się konferencja naukowa poświęcona problematyce ADHD pod tytułem ,,Zrozumieć dziecko z ADHD”. Inicjatorem i głównym orgaznizatorem konferencji była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach.

          ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) – należy do najczęściej rozpoznawanych zaburzeń psychicznych u dzieci w wieku szkolnym, a jego rozpowszechnienie szacuje się na 3–7%. W Europie natomiast rozpowszechnienie sięga od 2% do 5% populacji dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Powszechnie znany jest fakt, że ADHD często towarzyszą inne zaburzenia psychiczne, tj.zachowania opozycyjno-buntownicze, zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, specyficzne trudności szkolne. Badania przeprowadzone w ostatnich latach sugerują również możliwość zależności pomiędzy ADHD i nadwagą/otyłością.

            Złożoności problemów, jakie doświadczają osoby cierpiące na ADHD i ich rodziny, motywuje specjalistów do nieustannego podejmowania interdyscyplinarnej dyskusji, której celem jest rozwikłanie tajemnicy, a jednocześnie wskazanie skutecznych form terapii i edukacji.

            Omawiana konferencja była zatem doskonałą okazją do tego typu dyskusji, nad którą honorowy patronat objęli: Starosta Powiatu Rybnickiego Pan Damian Mrowiec i Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Pan Wiesław Janiszewski. Miło nam było również gościć  Wicestarostę  Powiatu Rybnickiego Pana Marka Profaskę, Kierownika Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia Pana Grzegorza Potysza oraz Pana Marka Krząkałę – posła na Sejm RP.

            W trakcie konferencji goście mogli uczestniczyć w wykładach, podczas których znawcy problematyki ADHD koncentrowali się wokół wątków systemu wsparcia osób z ADHD i ich rodzinom oraz szczególnym metodom terapii.

       W konferencji uczestniczyło około 130 osób a wystąpienia naukowe cieszyły się dużym zainteresowaniem.

            Za pomoc w zorganizowaniu konferencji szczególne podziękowania należą się sponsorom:

        Panu Markowi Krząkała – posłowi na Sejm RP,

        Firmie Usługowej – usługi spawalnicze Zdzisław Marędziak,

        Zakładowi Piekarniczo-Cukierniczemu „Bułeczka” – Pani Marioli Knopik-Kurpanik,

        Warzywa, owoce – Panu Wojciechowi Pyszny,

        Piekarni i cukierni – Panu Tomaszowi Barańskiemu.

            Zamykając konferencję Dyrektor Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej Pani Marzena Kulig zaprosiła gości do udziału w kolejnych konferencjach, które będą organizowane.

Zamknij
Skip to content