Nasza Wizja

Dążymy do zapewnienia naszym klientom specjalistycznej pomocy, adekwatnej

do ich potrzeb. Stawiając sobie wysokie wymagania podnosimy kwalifikacje,

wzbogacamy ofertę warsztatów, grup edukacyjnych, grup wsparcia dla rodziców

i nauczycieli. Tworzymy warunki sprzyjające rozwojowi poradni i zwiększaniu

efektywności naszej pracy. Pragniemy tworzyć placówkę przyjazną wszystkim

dzieciom i młodzieży, wspierając w pokonywaniu ograniczeń wynikających

z trudności rozwojowych i uwarunkowań środowiskowych oraz wspomagając ich

wszechstronny rozwój.

Nasza Misja

Świadczymy profesjonalną pomoc w duchu poszanowania każdego klienta,

wrażliwości i otwartości na jego potrzeby. Zapewniamy specjalistyczną opiekę

terapeutyczną, diagnostyczną, konsultacyjno – doradczą dzieciom i młodzieży

w zakresie zadań określonych przez przepisy prawa oświatowego. Wspieramy

rodziców, nauczycieli, opiekunów i wychowawców oraz innych przedstawicieli

środowiska lokalnego w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych.

Wspomagamy szkoły i placówki oświatowe w rozwoju mającym na celu poprawę,

jakości ich pracy. Współpracujemy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka.

Zamknij
Skip to content