Drogi Rodzicu

„Spotkania Dla Rodziców i Wychowawców”

Jeśli chcesz doskonalić swoje umiejętności rodzicielskie, by dobrze wychować swoje dziecko zapraszamy na zajęcia warsztatowe prowadzone przez psychologa i pedagoga w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.


Miejsce spotkań: ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny


„Spotkania Dla Rodziców i Wychowawców”

 

 

Tematyka

Osoby prowadzące

Warsztat 1

Spotkanie wprowadzające. Dzieci oczami rodziców. Rola granic w wychowaniu.

 

mgr Ewa Jabłonowska-Kobiela

mgr Katarzyna Kuźnik

Warsztat 2

Uczucia -  nasz wróg i przyjaciel.

mgr Ewa Jabłonowska-Kobiela

mgr Katarzyna Kuźnik

Warsztat 3

Umiejętne formułowanie oczekiwań i zachęcanie dziecka do współpracy.

 

mgr Ewa Jabłonowska-Kobiela

mgr Katarzyna Kuźnik

Warsztat 4

Budowanie dyscypliny wewnętrznej u dzieci i konsekwencja wychowawcza.

 

mgr Ewa Jabłonowska-Kobiela

mgr Katarzyna Kuźnik

Warsztat 5

Umiejętność rozwiązywania konfliktów. Metoda bez porażek.

mgr Ewa Jabłonowska-Kobiela

mgr Katarzyna Kuźnik

Warsztat 6

Karać czy nie karać dziecka?. Omówienie metod reagowania na niewłaściwe zachowanie dziecka.

mgr Ewa Jabłonowska-Kobiela

mgr Katarzyna Kuźnik

Warsztat 7

Rozwijanie samodzielności u dzieci.

mgr Ewa Jabłonowska-Kobiela

mgr Katarzyna Kuźnik

Warsztat 8

Pomocna pochwała i zachęta. Rola wzmocnień pozytywnych w wychowaniu.

mgr Ewa Jabłonowska-Kobiela

mgr Katarzyna Kuźnik

Zajęcia będą odbywać się:


Pierwsze spotkanie odbędzie się 27 lutego 2019 r.o godzinie 17.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach. Zaplanowano cykl ośmiu spotkań, co 2 tygodnie, czas trwania – 2 godziny zegarowe.

Spotkania w ramach „Szkoły Dla Rodziców i Wychowawców” są bezpłatne.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc konieczne jest wysłanie swojego zgłoszenia do 22.02.2019r. na adres ppp@powiatrybnicki.pl wpisując: imię i nazwisko, placówka do jakiej uczęszcza dziecko (zajęcia tylko dla Rodziców dzieci uczęszczających do placówek powiatu rybnickiego), koniecznie prosimy podać telefon kontaktowy.

Dla rodziców niepracujących, jest możliwość uruchomienia grupy w godzinach dopołudniowych – prosimy o zaznaczenie preferowanych godzin w zgłoszeniu.

Zamknij
Skip to content